TIETOSUOJA
_

Tietosuojaseloste työnhakijoille

TIETOSUOJASELOSTE TYÖNHAKIJOILLE
Päivitetty: 21.02.2019

Rekisterinpitäjä:
Sähkö Sinisalo Oy
2275643-1
Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki
+358 20 741 5565

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää osoitteesta toimisto@sahkosinisalo.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Sähkö Sinisalo Oy:stä työnantajana kiinnostuneiden
työnhakijoiden sekä opinnäytetyö- ja harjoittelupaikanhakijoiden työhakemusten
vastaanottaminen, käsitteleminen ja säilyttäminen mahdollisesti syntyvää työ-,
harjoittelu- tai opinnäytetyösopimusta varten.

Hakijana rekisteröity antaa itse henkilötietonsa ja muut työhakemustiedot lähettämällään
sähköpostilla.

Rekisteröidyltä saamiamme tietoja työhakemuksella ovat:
– perustiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot, sukupuoli)
– työtehtävää ja työnhakua koskevat tiedot
– koulutus- ja osaamistiedot
– mahdollisesti muita haettavan tehtävän kannalta oleellisia tietoja (esim.
ajokorttitiedot)
– mahdollinen vapaamuotoinen työhakemus, ansioluettelo ja liitetiedostot
– suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot

Lisäksi voimme täydentää rekisteröityä koskevia tietoja työhaastattelun yhteydessä ja
rekisteröidyn työhakemuksella antamilta suosittelijoilta. Työhakemustietoja ei käytetä
automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Säilytys ja suojaus
Säilytämme hakemustietoja aina luottamuksellisesti ja niihin on pääsy vain niillä
henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja rekrytointiprosessin hoitamiseksi. Hakemustietojen
käsittely perustuu käyttäjäkohtaisiin oikeuksiin.

Emme luovuta tietoja säännönmukaisesti kolmansien osapuolien käyttöön. Rekrytoitaessa
ja henkilön tehtävään soveltuvuutta arvioitaessa voimme kuitenkin luovuttaa
hakemustietoja sopimussuhteisille kolmansille osapuolille. Hakemustietoja ei siirretä
EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti
tapahtuvalta tietojen käsittelyltä. Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa
noudatamme EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Pääsyä henkilötietoihin valvotaan
hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Henkilötietojen säilytysajan määrittämiskriteerit
Hakemustietoja säilytämme rekrytointiprosessin vaatiman ajan, jotta voimme täyttää
tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Poistamme avoimet hakemukset kuuden
kuukauden jälkeen hakemuksen jättämisestä.

Henkilötietojen tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn kirjallisesta pyynnöstä henkilötietoihin tehdään
tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset,
tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä
toimisto@sahkosinisalo.fi